Thursday, February 9, 2012

สำนักนโยบายและแผนพลังงาน รับสมัครพนักงานราชการ 2555

สำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์ นโยบายและแผนปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน สำหรับผู้สนใจงาน ตามประกาศ สำนักนโยบายและแผนพลังงาน รับสมัครพนักงานราชการ 2555 ดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ http://www.job-parttimes.com สำนักนโยบายและแผนพลังงาน รับสมัครพนักงานราชการ 2555 รายละเอียดงานราชการ ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง สำนักนโยบายและแผนพลังงาน รับสมัครพนักงานราชการ 2555 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ระหว่าง 12,600 – 13,360 บาท จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก สำนักนโยบายและแผนพลังงาน รับสมัครพนักงานราชการ... Read more �  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม