Monday, February 6, 2012

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สมัครงาน 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1-11 พ.ย.54) สำหรับผู้สนใจงาน ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สมัครงาน 2555 ดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ http://www.job-parttimes.com มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สมัครงาน 2555 รายละเอียดงาน ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 ลงวันที่ 24 เมษายน 2553 มหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างสายสนับสนุนครั้งที่ 14/2554 ดังนี้ 1.ตำแหน่ง /... Read more �  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม