Sunday, February 19, 2012

งานพาร์ทไทม์ คีย์ข้อมูล วุฒิม.3ขึ้นไป ทำที่บ้าน

หางานรายได้ดี เป็นงานพาร์ทไทม์ สามารถทำที่บ้านได้และทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต ไม่ใช่การขายตรงไม่มีแชร์ลูกโซ่ สนใจโปรดอ่านรายละเอียดก่อนคับ งานพาร์ทไทม์ คีย์ข้อมูล วุฒิม.3ขึ้นไป ทำ ที่บ้าน คุณสมบัติผู้ทำงาน งานพาร์ทไทม์ คีย์ข้อมูล วุฒิม.3ขึ้นไป ทำที่บ้าน ~ มีบัตรประจำตัวประชาชน ~ ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจำ ~ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ~ มีสถานที่พำนักอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือสามารถเดินทางเข้าไปมาสัมภาษณ์งานที่กรุงเทพฯ ได้ (เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น) ลักษณะการทำงาน งานพาร์ทไทม์ คีย์ข้อมูล วุฒิม.3ขึ้นไป ทำที่บ้าน... Read more �  See more..

บทความที่ได้รับความนิยม