Thursday, February 9, 2012

งานคีย์ข้อมูลสำหรับอายุ 60 ปีขึ้นไป งานสำหรับข้าราชการวัยเกษียณ

ใกล้ฤดูเกษียณอายุแล้วนะคะ เตรียมตัวกันหรือยังคะว่า หลังเกษียณอายุแล้ว เราจะทำอะไรกันดีในวันที่มีว่างมากมาย คงต้องใช้เวลาปรับตัวกันสักหน่อย แต่ทางออกที่ดีรออยู่ที่นี่ค่ะ การทำงานทางอินเตอร์เน็ต นอกจากจะสร้างรายได้แล้ว ยังช่วยให้เราไม่เป็นอัลไซเมอร์อีกด้วย งานคีย์ข้อมูลสำหรับอายุ 60 ปีขึ้นไป งานสำหรับข้าราชการวัยเกษียณ คุณสมบัติผู้ทำงาน งานคีย์ข้อมูลสำหรับอายุ 60 ปีขึ้นไป งานสำหรับข้าราชการวัยเกษียณ ~ มีบัตรประจำตัวประชาชน ~ ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจำ ~ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ~ มีสถานที่พำนักอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือสามารถเดินทางเข้าไปมาสัมภาษณ์งานที่กรุงเทพฯ ได้ (เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น)... Read more �  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม