Monday, February 6, 2012

การดูโหงวเฮ้ง ผู้หญิง – ผู้ชาย ที่มีวาสนาดี

การดูโหงวเฮ้ง เป็นศาสตร์จีนโบราณ ที่ใช้ในการพิจารณาดูใบหน้า เพื่อวิเคราะห์ถึงบุคลิกและลักษณะนิสัยลึก ๆ ของแต่ละคน โดยการอ่านจากลักษณะห้าประการ ได้แก่ คิ้ว หู ตา จมูก ปาก และอริยาบถต่างๆ… การดูโหงวเฮ้ง ผู้หญิง – ผู้ชาย ที่มีวาสนาดี การดูโหงวเฮ้ง ผู้หญิงที่มีวาสนาดี มีการงานดี จะต้องประกอบด้วยลักษณ์ที่ดี ดังนี้ 1. ผิว หมายถึงการเงิน ผิวพรรณเป็นประกายสดใส ไม่ว่าจะขาวหรือคล้ำหากมีเลือดฝาดที่บ่งบอกว่าสุขภาพดีโดยไม่ผ่านการตกแต่ง ด้วยเครื่องสำอาง... Read more �  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม