Thursday, February 9, 2012

วัคซีนที่ร่างกายควรได้รับ

ปัจจุปันวัคซีนได้ถูกคิดค้นขึ้นมามากมาย หลายชนิด ซึ่งสามารถป้องกันโรคได้แตกต่างกัน ในขณะเดียว กัน วัคซีนแต่ละชนิด ก็มีวิธีการจัดเก็บ ประสิทธิภาพ วิธีการฉีด และผลข้างเคียงตลอดจนการดูแล ที่ แตกต่างกัน การได้เรียนรู้วัคซีนแต่ละชนิด จะเป็นแนวทางให้คุณได้ทราบ และสามารถตัดสินใจ ในการนำลูกหลานหรือตัวท่านเองไปฉีดวัคซีน ชนิดต่าง ๆ ตลอดจนการดูแล และ ติดตามอาการข้าง เคียง ภายหลังจากฉีดวัคซีนได้เป็นอย่างดี วัคซีนที่ร่างกายควรได้รับ สำหรับเกณฑ์อายุกับวัคซีนที่ต้องได้รับ,วัคซีนที่อาจจะได้รับ,อาการแทรกซ้อนและข้อแนะนำในการให้วัคซีน แบ่งได้ดังนี้ - แรกเกิด วัคซีนที่ต้องรับ 1.วัณโรค... Read more �  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม