Sunday, February 19, 2012

อยากมีรายได้พิเศษ เป็นค่าเทอม งานพาร์ทไทม์

� รายได้ดี ไม่ใช่การขายตรง ไม่มีแชร์ลูกโซ่ แค่คุณสนใจทำงานกับทางเราและมีความอดทนต่อการทำงาน เป็นงานพาร์ทไทม์คีย์ข้อมูลเหมาะกับผู้ที่ว่างงาน หรือยังไม่มีงานประจำ และเหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการหาค่าเล่าเรียน เป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองโดยตัวของคุณเองโปรดอ่านรายละเอียด อยากมีรายได้พิเศษ เป็นค่าเทอม งาน พาร์ทไทม์ คุณสมบัติผู้ทำงาน อยากมีรายได้พิเศษ เป็นค่าเทอม งานพาร์ทไทม์ ~ มีบัตรประจำตัวประชาชน ~ ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจำ ~ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ~ มีสถานที่พำนักอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือสามารถเดินทางเข้าไปมาสัมภาษณ์งานที่กรุงเทพฯ ได้ (เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น) ลักษณะการทำงาน อยากมีรายได้พิเศษ... Read more �  See more..

บทความที่ได้รับความนิยม