Thursday, February 9, 2012

สํานักงานศาลยุติธรรม รับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาปฏิบัติการ

สํานักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ สำหรับผู้สนใจงาน ตามประกาศ สํานักงานศาลยุติธรรม รับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาปฏิบัติการ ดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ http://www.job-parttimes.com รายละเอียดงาน สํานักงานศาลยุติธรรม รับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาปฏิบัติการ สํานักงานศาลยุติธรรม รับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาปฏิบัติการ จำนวนอัตราว่างครั้งแรก 40 อัตรา สํานักงานศาลยุติธรรม รับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาปฏิบัติการ เงินเดือน... Read more �  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม