Sunday, February 5, 2012

ปิดการจราจรเพิ่มหลายสาย หลังน้ำท่วมขยายวงกว้าง

ปิดการจราจรเพิ่มหลายสาย หลังน้ำท่วมขยายวงกว้าง - สถานการณ์น้ำท่วมที่ยังแผ่ขยายวงกว้าง ทำให้มีการปิดการจราจรเพิ่มขึ้นหลายสาย โดยเฉพาะจุดเชื่อมต่อกับห้าแยกลาดพร้าว ห้าแยกลาดพร้าว น้ำท่วมเพิ่มสูง ปิดการจราจรถนนวิภาวดีรังสิต ขึ้นไปหลักสี่ ดอนเมือง ระดับน้ำสูงกว่า 80 เซนติเมตร มวลน้ำขยายไปด้าน ถนนลาดพร้าว แผ่กระจายไปถึงลาดพร้าวสะพาน 2 ปิดการจราจร ขาเข้า – ขาออก ตั้งแต่ห้าแยกลาดพร้าว ถึง ลาดพร้าว ซอย 45 ระดับน้ำ 40-80 เซนติเมตร... Read more �  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม