Thursday, February 16, 2012

Part-timeงานดีรายได้ดี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

ไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของโลก คุณก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้ตัวคุณเองและครอบครัวได้โดยเข้ามาร่วมงานกับทางเรา เป็นงานคีย์ข้อมูลสามารถรับงานกลับไปทำที่บ้านได้โดยทำงานช่วงเย็นหรือเสาร์อาทิตย์ก็ได้ เพียงคุณมีเวลาว่างวันละ2-3 ชั่วโมง/วัน Part-timeงานดีรายได้ดี ไม่จำเป็นต้องมี ประสบการณ์ คุณสมบัติผู้ทำงาน Part-timeงานดีรายได้ดี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ~ มีบัตรประจำตัวประชาชน ~ ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจำ ~ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ~ มีสถานที่พำนักอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือสามารถเดินทางเข้าไปมาสัมภาษณ์งานที่กรุงเทพฯ ได้ (เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น) ลักษณะการทำงาน Part-timeงานดีรายได้ดี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เป็นการกระจายสื่อทางอินเตอร์เน็ต โดยมีเว็บไซต์และรายละเอียดของงานจัดเตรียมไว้ให้ ไม่ใช่งานขายสินค้า 100% สถานที่ทำงาน Part-timeงานดีรายได้ดี... Read a lot more �  See a lot more..

บทความที่ได้รับความนิยม