Thursday, March 8, 2012

หางาน สมัครงาน งานราชการ เรือนจำกลางคลองเปรม รับสมัครพนักงานปี 2554

อัพเดทงานราชการวันนี้กันอีกแล้วนะคะ  เรือนจำกลางคลองเปรม เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานประจำปี 2554 ให้ผู้สนใจสมัครงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ เรือนจำกลางคลองเปรม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ในวันและเวลาราชการ หางาน สมัครงาน งานราชการ เรือนจำกลางคลองเปรม ด้วย เรือนจำกลางคลองเปรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑... Read far more �  See far more..

บทความที่ได้รับความนิยม