Tuesday, March 6, 2012

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สมัครงาน รับพนักงานปี54

หางานรัฐวิสาหกิจที่นี่ http://www.job-parttimes.com สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้โดยยื่นสมัครได้ทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม 2554 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สมัครงาน รับพนักงานปี54 งานราชการที่เปิดสอบ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีระดับ 3 จำนวน 6 อัตรา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้สมัครสอบต้องได้รับปริญญาตรีนิติศาสตร์ รับพนักงานปี54 โดยจะต้องได้รับอนุมัติปริญญาจากผู้มีอำนาจอนุมัติในวันปิดรับสมัครสอบ ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร... Read considerably more �  See considerably more..

บทความที่ได้รับความนิยม