Thursday, March 8, 2012

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครข้าราชการ เปิดสอบงานราชการ

สวัสดี เพื่อน ๆ ที่กำลังมองหางานราชการที่ job-parttimes.com วันนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครข้าราชการ เปิดสอบงานราชการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2554 ให้ผู้สนใจสมัครงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ห้อง 209 ชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครข้าราชการ... Read a lot more �  See a lot more..

บทความที่ได้รับความนิยม