Wednesday, March 14, 2012

ชาวเกาหลีให้สัญญาจะภักดีต่อผู้นำโสมแดง

ชาวเกาหลีให้สัญญาจะภักดีต่อผู้นำโสมแดง ชาวเกาหลีเหนือ หลายพันคน รวมตัวกันเพื่อกล่าวคำมั่นสัญญา จะจงรักภักดีต่อ คิม จองอึน ผู้นำโสมแดง คนใหม่ ขณะที่ ประชาชนส่วนหนึ่งสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ชาวเกาหลีหลายพันคน ได้รวมตัวกันที่ จตุรัสคิม อิล ซุง ที่มีหิมะปกคลุมหนาแน่น เพื่อร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณว่า จะจงรักภักดีต่อ นายคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือคนใหม่ ซึ่งในงานมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงยืนอยู่บริเวณระเบียง ก่อนที่ประชาชนจะพากันตีกลองและถือธงชาติขนาดใหญ่ รวมทั้งป้ายสนับสนุนความพยายามปรับปรุงปัญหาทางเศรษฐกิจ ขณะที่ สถานีโทรทัศน์รัฐบาลเกาหลีเหนือ ได้แพร่ภาพ นายคิม จองอึน... Read far more �  See far more..

บทความที่ได้รับความนิยม