Tuesday, March 6, 2012

มหาวิทยาลัยมหิดล สมัครงาน รับพนักงานมหาวิทยาลัย

งานราชการที่เปิดสอบวันนี้ http://www.job-parttimes.com เสนอหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) ปฏิบัติงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๒ อัตรา ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ มหาวิทยาลัยมหิดล สมัครงาน รับพนักงานมหาวิทยาลัย งานราชการที่เปิดสอบ มหาวิทยาลัยมหิดล สมัครงาน รับพนักงานมหาวิทยาลัย... Read more �  See more..

บทความที่ได้รับความนิยม