Sunday, May 13, 2012

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร สมัครงาน 2555

อัพเดทข่าวงานโรงพยาบาลล่าสุดเมื่อวันที่ 10/05/2555      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประำกาศรับสมัครงาน 2555 ซึ่งผู้สนใจสมัครสอบ ต้องได้รับ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรม ชั้นหนึ่งนะคะ โดยผู้สนใจสมัครงาน 2555 ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร สมัครงาน 2555 ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 พฤษภาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร สมัครงาน 2555 ด้วยจังหวัดสกลนคร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครฯ... Read far more �  See far more..

บทความที่ได้รับความนิยม