Sunday, May 13, 2012

ยูนิลีเวอร์ รับสมัครงาน วุฒิ ปวส.ไฟฟ้ากำลัง

อัพเดทข่าวงานบริษัทล่าสุดเมื่อวันที่ 10/05/2555     ประกาศรับสมัครงานวันนี้ Unilever Thai Trading Limited (ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง บจก.) เปิดรับพนักงานที่จบทางด้านไฟฟ้ากำลัง วุฒิ ปวส. เพื่อไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลการผลิตไฟของเครื่องจักรในฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศครีม Walls   ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  สำหรับผู้สนใจสมัครงาน ยูนิลีเวอร์ ตามประกาศ ยูนิลีเวอร์ รับสมัครงาน วุฒิ ปวส.ไฟฟ้ากำลัง สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ SCB Park Plaza Tower 1 ถนนรัชดาภิเษก  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป... Read far more �  See far more..

บทความที่ได้รับความนิยม