Wednesday, February 22, 2012

หารายได้พิเศษระหว่างเรียน

นักศึกษาที่สนใจต้องการหารายได้เสริมระหว่างเรียนสนใจดูรายละเอียด หารายได้พิเศษระหว่างเรียน คุณสมบัติผู้ทำงาน หารายได้พิเศษระหว่างเรียน ~ มีบัตรประจำตัวประชาชน ~ ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจำ ~ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ~ มีสถานที่พำนักอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือสามารถเดินทางเข้าไปมาสัมภาษณ์งานที่กรุงเทพฯ ได้ (เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น) ลักษณะการทำงาน หารายได้พิเศษระหว่างเรียน เป็นการกระจายสื่อทางอินเตอร์เน็ต โดยมีเว็บไซต์และรายละเอียดของงานจัดเตรียมไว้ให้ ไม่ใช่งานขายสินค้า 100% สถานที่ทำงาน หารายได้พิเศษระหว่างเรียน - ที่บ้าน - ที่ทำงาน - ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ทั่วไป... Read far more �  See far more..

บทความที่ได้รับความนิยม