Wednesday, February 22, 2012

หจก. ออเรนจ์เวลธี้กรุ๊ป รับสมัคร เลขานุการ

หจก. ออเรนจ์เวลธี้กรุ๊ป มีความประสงค์เปิดรับสมัครงาน ในตำแหน่งงาน เลขานุการ สำหรับผู้สนใจงาน ตามประกาศ หจก. ออเรนจ์เวลธี้กรุ๊ป รับสมัคร เลขานุการ ดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ หจก. ออเรนจ์เวลธี้กรุ๊ป รับสมัคร เลขานุการ ตำแหน่งงาน : เลขานุการ หจก. ออเรนจ์เวลธี้กรุ๊ป รับสมัคร เลขานุการ ลักษณะงาน หจก. ออเรนจ์เวลธี้กรุ๊ป รับสมัคร เลขานุการ สนับสนุนและประสานงานกับฝ่ายขายทางด้านเอกสารที่สำคัญในสำนักงาน, จัดการและดูแลระบบฐานข้อมูลลูกค้า,... Read far more �  See far more..

บทความที่ได้รับความนิยม