Tuesday, February 28, 2012

กรมประมง รับสมัครงาน กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

กรมประมง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ สำหรับผู้สนใจงานราชการ ตามประกาศ  กรมประมง รับสมัครงาน กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ได้ที่นี่ค่ะ กรมประมง รับสมัครงาน กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป งานราชการที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยประมง กรมประมง รับสมัครงาน อัตราเงินเดือน : 6410 บาท ประเภท :  บริการ  กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :... Read far more �  See far more..

บทความที่ได้รับความนิยม