Thursday, February 16, 2012

งานของนักศึกษาฝึกงาน หลังปิดเทอม หารายได้เสริม

งานของนักศึกษาฝึกงาน ช่วงหลังสอบหรือทำหลังปิดเทอม เพื่อหารายได้เสริม ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา นักศึกษาจบใหม่ก็สามารถทำได้ สนใจ คลิ๊ก! เลย งานของนักศึกษาฝึกงาน หลังปิดเทอม หารายได้เสริม คุณสมบัติผู้ทำงาน งานของนักศึกษาฝึกงาน หลังปิดเทอม หารายได้เสริม ~ มีบัตรประจำตัวประชาชนอายุ 15 ขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือพนักงานประจำที่ตั้งใจทำงานหารายได้เสริมหรือรายได้พิเศษหลังเลิกงานหรือหลังเลิกเรียน ~ ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจำ ~ มีความขยันและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ~ มีสถานที่พำนักอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือสามารถเดินทางเข้าไปมาสัมภาษณ์งานที่กรุงเทพฯ ได้... Read significantly more �  See significantly more..

บทความที่ได้รับความนิยม