Monday, February 6, 2012

คลองแสนแสบ ระดับน้ำปริ่มตลิ่งแล้ว

คลองแสนแสบ ระดับน้ำปริ่มตลิ่งแล้ว ความคืบหน้าสถานการณ์น้ำในคลองแสนแสบ บริเวณวัดบำเพ็ญใต้และวัดบำเพ็ญเหนือ ซึ่งอยู่ริมคลองแสนแสบ พบว่า ระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่ง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทหาร ได้นำกระสอบทรายมาเพิ่มความสูงตลอดแนวตลิ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่วัด อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามพระวัดบำเพ็ญใต้ ซึ่งมาเฝ้าสังเกตการณ์ระดับน้ำบริเวณท่าน้ำวัด กล่าวว่า วันนี้ระดับน้ำในคลองแสนแสบเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อวาน และมีโอกาสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะได้รับอิทธิพลของการเปิดประตูระบายน้ำ รวมทั้งการสูบน้ำออกจากนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ที่เริ่มจะมีมากขึ้นในขณะนี้ รวมทั้งทางวัดได้นำเครื่องสูบน้ำจำนวน 2 เครื่อง มาเตรียมไว้เพื่อสูบน้ำออก นอกจากนี้ถึงแม้จะมีเหตุน้ำท่วมในกรุงเทพมหานคร การรับกิจนิมนต์ของพระยังมีอยู่ แต่จำนวนกิจนิมนต์ของพระลดน้อยลง ขณะที่การเดินทางสัญจรเรือด่วนคลองแสนแสบ ยังคงเปิดบริการตามปกติ แต่ปรับเส้นทางบริการเหลือเพียง วัดศรีบุญเรือง-ประตูน้ำ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม