Sunday, February 19, 2012

งานดีรายได้ดี ไม่ต้องจบปริญญา แค่มีความรับผิดชอบ

นักศึกษาทีกำลังมองหางานใหม่ๆ ที่สร้างรายให้ตัวคุณเองและครอบครัว เพื่อเป็นค่าเทอมโดยไม่ต้องรบกวนทางบ้าน และเป็นการสร้างอนาคตให้แก่ตัวคุณเอง เป็นการคีย์ข้อมูลผ่านเน็ตสามารถทำได้ทุกที่ ไม่จำกัดว่าจะเป็นที่ทำงานหรือบ้าน  สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้ตัวคุณเริ่มแต่วันนี้ ทางเรามั่นใจคุณทำได้ งานดีรายได้ดี ไม่ต้องจบปริญญา แค่มี ความรับผิดชอบ คุณสมบัติผู้ทำงาน งานดีรายได้ดี ไม่ต้องจบปริญญา แค่มีความรับผิดชอบ ~ มีบัตรประจำตัวประชาชน ~ ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจำ ~ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ~ มีสถานที่พำนักอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือสามารถเดินทางเข้าไปมาสัมภาษณ์งานที่กรุงเทพฯ ได้ (เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น) ลักษณะการทำงาน งานดีรายได้ดี ไม่ต้องจบปริญญา แค่มีความรับผิดชอบ... Read far more �  See far more..

บทความที่ได้รับความนิยม