Thursday, February 16, 2012

หางานรายได้ดี งานพิเศษ สำหรับนักศึกษาหลังเลิกเรียน

� � นักศึกษาที่กำลังมองหา งานพาร์ทไทม์ไว้ทำหลังเลิกเรียนอยู่  การทำงานเป็นแบบการนำกลับไปทำที่บ้านได้และทำที่ทำงานได้ใช้เวลาทำงานวันละไม่มากนักประมาณ3-4 ชั่วโมง ก็สามารถที่จะรับรายได้จากการทำงานที่ทำได้ หางานรายได้ดี งานพิเศษ สำหรับนักศึกษา หลังเลิกเรียน คุณสมบัติผู้ทำงาน หางานรายได้ดี งานพิเศษ สำหรับนักศึกษาหลังเลิกเรียน ~ มีบัตรประจำตัวประชาชน ~ ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจำ ~ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ~ มีสถานที่พำนักอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือสามารถเดินทางเข้าไปมาสัมภาษณ์งานที่กรุงเทพฯ ได้ (เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น) ลักษณะการทำงาน หางานรายได้ดี งานพิเศษ สำหรับนักศึกษาหลังเลิกเรียน เป็นการกระจายสื่อทางอินเตอร์เน็ต... Read far more �  See far more..

บทความที่ได้รับความนิยม