Monday, February 13, 2012

งานสำหรับนักเรียนนักศึกษา งานหลังเลิกเรียน พาร์ทไทม์

งานพาร์ทไทม์เหมาะสำหรับนักศึกษาที่กำลังมองหารายได้เสริมระหว่างเรียนครับ เป็นการคีย์ข้อมูล ไม่ใช่งานขายตรงครับ สามารถเลือกเวลาทำงานได้แล้วแต่ความสะดวก ว่าคุณพอที่จะสามารถทำงานกับทางเราได้ช่วงไหน รายได้แน่นอน ถูกต้องตามกฎหมายครับ สำหรับนักเรียนนักศึกษา งานหลังเลิกเรียน พาร์ทไทม์ คุณสมบัติผู้ทำงาน ~ มีบัตรประจำตัวประชาชน ~ ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจำ ~ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ~ มีสถานที่พำนักอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือสามารถเดินทางเข้าไปมาสัมภาษณ์งานที่กรุงเทพฯ ได้ (เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น) ลักษณะการทำงาน เป็นการกระจายสื่อทางอินเตอร์เน็ต โดยมีเว็บไซต์และรายละเอียดของงานจัดเตรียมไว้ให้ ไม่ใช่งานขายสินค้า 100% สถานที่ทำงาน -... Read far more �  See far more..

บทความที่ได้รับความนิยม