Thursday, February 16, 2012

หางานPart-time/Full-time รายได้ดีไม่กระทบการเรียน/งานประจำ

หากคุณต้องการที่จะสร้างรายได้ให้ตัวเองและครอบครัว งานคีย์ข้อมูลเป็นอีกทางเลือกให้กับคุณโดยประหยัดเวลาการทำงานเพียงแค่วันละ2-3 หรือถ้าทำได้มากว่านั้นก็สามารถทำได้เพียงแค่มาสมัครงานแล้วจะมีการสอนงสนให้และรับงานกลับไปทำที่บ้านคับ หางานPart-time/Full-time รายได้ดีไม่ กระทบการเรียน/งานประจำ คุณสมบัติผู้ทำงาน หางานPart-time/Full-time รายได้ดีไม่กระทบการเรียน/งานประจำ ~ มีบัตรประจำตัวประชาชน ~ ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจำ ~ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ~ มีสถานที่พำนักอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือสามารถเดินทางเข้าไปมาสัมภาษณ์งานที่กรุงเทพฯ ได้ (เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น) ลักษณะการทำงาน หางานPart-time/Full-time รายได้ดีไม่กระทบการเรียน/งานประจำ เป็นการกระจายสื่อทางอินเตอร์เน็ต โดยมีเว็บไซต์และรายละเอียดของงานจัดเตรียมไว้ให้ ไม่ใช่งานขายสินค้า 100% สถานที่ทำงาน หางานPart-time/Full-time... Read far more �  See far more..

บทความที่ได้รับความนิยม