Friday, February 10, 2012

กรมสุขภาพจิต รับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน วุฒิ ป.ตรี

ประกาศ กลุ่มตรวจสอบภายในกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำหรับผู้สนใจงานราชการ ตามประกาศ กรมสุขภาพจิต รับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน วุฒิ ป.ตรี ได้ที่นี่ค่ะ http://www.job-parttimes.com กรมสุขภาพจิต รับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน วุฒิ ป.ตรี งานราชการที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  กรมสุขภาพจิต รับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน วุฒิ ป.ตรี อัตราเงินเดือน : 10010 บาท กรมสุขภาพจิต รับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน... Read more �  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม