Friday, February 10, 2012

กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำหรับผู้สนใจงานราชการ ตามประกาศ กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช. ได้ที่นี่ค่ะ http://www.job-parttimes.com กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช. งานราชการที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานสื่อสาร (สมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์) อัตราเงินเดือน : ๗,๓๗๐ บาท กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช. ประเภท : ... Read more �  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม