Monday, March 19, 2012

โรงพยาบาลพระปกเกล้า สมัครงาน 2555 โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัคร นักรังสีการแพทย์ และเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

โรงพยาบาลพระปกเกล้า สมัครงาน 2555 โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัคร นักรังสีการแพทย์ และเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ ตามประกาศ โรงพยาบาลพระปกเกล้า สมัครงาน 2555  โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัคร นักรังสีการแพทย์ และเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ สามารถขอและยื่นใบสมัครงานราชการด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการ โรงพยาบาลพระปกเกล้า สมัครงาน 2555 โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัคร นักรังสีการแพทย์ และเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ งานราชการที่เปิดสอบ 2555 ๑. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ กลุ่มงานรังสีวิทยา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๕๓๐... Read a lot more �  See a lot more..

บทความที่ได้รับความนิยม