Wednesday, March 21, 2012

ยุทธศักดิ์ปัดไม่เคยพูดตั้งเขตปกครองพิเศษ3จชต.

ยุทธศักดิ์ปัดไม่เคยพูดตั้งเขตปกครองพิเศษ3จชต. พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี ปฏิเสธกระแสข่าวการจัดตั้งเขตปกครองพิเศษ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า โดยส่วนตัว ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ไม่สามารถทำได้ง่าย และหากว่ารับทราบเรื่องดังกล่าว ก็จะมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อาทิ สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. เป็นผู้รับไปพิจารณา แต่ไม่ได้เป็นการโยนเรื่อง เพื่อให้ดำเนินการต่อ และในวันพุธนี้ จะเดินทางลงพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เพื่อติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ในพื้นที่ รวมถึง... Read far more �  See far more..

บทความที่ได้รับความนิยม