Monday, March 19, 2012

กรมควบคุมโรค สมัครงาน 2555 กรมควบคุมโรค รับสมัครงานราชการ

กรมควบคุมโรค สมัครงาน 2555 กรมควบคุมโรค รับสมัครงานราชการ กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการ สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ ตามประกาศ กรมควบคุมโรค สมัครงาน 2555 กรมควบคุมโรค รับสมัครงานราชการ สามารถขอและยื่นใบสมัครงานราชการด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 กุมภาพันธ์ 2555 ในวันและเวลาราชการ กรมควบคุมโรค สมัครงาน 2555 กรมควบคุมโรค รับสมัครงานราชการ งานราชการที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง :... Read more �  See more..

บทความที่ได้รับความนิยม