Monday, March 5, 2012

งาน(เสริม) งาน(พิเศษ) งาน(พาร์ไทม์) ใครสนใจเชิญทางนี้คร้า!! @0@

� ใครก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน,นักศึกษาหรือวัยทำงานและกำลังผ่านช่วงวัยทำงานก็สามารถทำงานกับเราได้ เพียงแค่ต้องการมีรายได้เสริมและขยันทำงาน เราสามารถช่วยคุณได้ งาน(เสริม) งาน(พิเศษ) งาน(พาร์ไทม์) ใครสนใจเชิญทางนี้คร้า!! @0@ คุณสมบัติผู้ทำงาน งาน(เสริม) งาน(พิเศษ) งาน(พาร์ไทม์) ใครสนใจเชิญทางนี้คร้า!! ~ มีบัตรประจำตัวประชาชน ~ ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจำ ~ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ~ มีสถานที่พำนักอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือสามารถเดินทางเข้าไปมาสัมภาษณ์งานที่กรุงเทพฯ ได้ (เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น) ลักษณะการทำงาน งาน(เสริม) งาน(พิเศษ) งาน(พาร์ไทม์) ใครสนใจเชิญทางนี้คร้า!!... Read far more �  See far more..

บทความที่ได้รับความนิยม