Saturday, March 3, 2012

กรมพลศึกษา เปิดสอบ กรมพลศึกษา รับสมัครข้าราชการ 2554

กรมพลศึกษา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ สำหรับผู้สนใจงานราชการ ตามประกาศ กรมพลศึกษา เปิดสอบ กรมพลศึกษา รับสมัครข้าราชการ 2554 ได้ที่นี่ค่ะ กรมพลศึกษา เปิดสอบ กรมพลศึกษา รับสมัครข้าราชการ 2554 งานราชการที่เปิดสอบ กรมพลศึกษา เปิดสอบ กรมพลศึกษา รับสมัครข้าราชการ 2554 ด้วยกรมพลศึกษา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งที่ว่างจำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฎิบัติการ (ส่วนกลาง) 1... Read far more �  See far more..

บทความที่ได้รับความนิยม