Friday, March 16, 2012

ปีชง ปี2555 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา

ปีชง ปี2555 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา ปีชง ปี2555 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา (เผยแพร่ติดต่อกันเป็นปีที่ 13) (Turtlebiz ) ปีพ.ศ.2555 นี้เป็นปีมะโรง (มังกรน้ำ : ยิ่มซิ้ง) ตามประเพณีการไหว้องค์ไท้ส่วยหรือไท้ส่วยเอี๊ยเป๋าส่วยกุงเผ่งอัง ในช่วงเริ่มต้นปีใหม่(ตรุษจีน) ของทุกๆปี หรือที่ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนรู้จักกันดีในนามของ “เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา” เป็นเทพผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ และมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละปี ซึ่งในความเป็นจริงในปัจจุบันนี้คนเข้าใจเกี่ยวกับองค์ไท้ส่วยน้อยมากจน กล่าวได้ว่าแทบไม่มีใครรู้ประวัติความของไท้ส่วยว่าเป็นใครมาจากไหน จนหลายคนรู้สึกหวาดผวาเมื่อได้ยินคำว่า “ชงไท้ส่วย”... Read far more �  See far more..

บทความที่ได้รับความนิยม