Tuesday, March 6, 2012

บขส.สมัครงาน 54 บริษัท ขนส่ง จำกัด สมัครงาน 2011

บริษัท ขนส่ง  จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน สำหรับผู้สนใจสมัครงานราชการ ตามประกาศ บขส.สมัครงาน 54 บริษัท ขนส่ง จำกัด สมัครงาน 2011 สามารถดูรายละเอียดจาก www.job-parttimes.com ค่ะ บขส.สมัครงาน 54 บริษัท ขนส่ง จำกัด สมัครงาน 2011 งานราชการที่เปิดสอบ กลุ่มตำแหน่งที่ 1 สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ผู้ตรวจการ 4 (จำนวน... Read more �  See more..

บทความที่ได้รับความนิยม