Monday, March 5, 2012

งานทำที่บ้านผ่านเน็ต งานคีย์ข้อมูลของทางบริษัท

ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะ หางานParttime ทำที่บ้าน หรือช่วงตอนเย็น นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ ที่จะหา งานParttime เพื่อหารายได้เพิ่มเติมจาก งานParttime ถ้าสนใจ ติดต่อ คุณปริญญา โทร 086-3612651, 088-0032721 งานทำที่บ้านผ่านเน็ต งานคีย์ข้อมูลของทางบริษัท คุณสมบัติผู้ทำงาน งานทำที่บ้านผ่านเน็ต งานคีย์ข้อมูลของทางบริษัท -มีบัตรประจำตัวประชาชน -ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจำ -ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ -มีสถานที่พำนักอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือสามารถเดินทางเข้าไปมาสัมภาษณ์งานที่กรุงเทพฯ ได้ (เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น) ลักษณะการทำงาน... Read more �  See more..

บทความที่ได้รับความนิยม