Monday, March 12, 2012

Ninja Gaiden Sigma Plus บนเครื่อง PS Vita เผยวันวางจำหน่ายแล้ว

Ninja Gaiden Sigma Plus บนเครื่อง PS Vita เผยวันวางจำหน่ายแล้ว Tecmo Koei ได้เปิดเผยวันวางจำหน่ายเกม Ninja Gaiden Sigma Plus แล้วนั่นก็คือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2012 นั่นเอง ซึ่งตรงกับวันที่เครื่อง PS Vita วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่อเมริกาและยุโรป Ninja Gaiden Sigma Plus เป็นเวอร์ชั่นที่ Port... Read a lot more �  See a lot more..

บทความที่ได้รับความนิยม