Thursday, April 5, 2012

สมัครงานธนาคาร 2012 ธนาคารกรุงเทพ รับพนักงานต้อนรับ

สมัครงานธนาคาร 2012 ธนาคารกรุงเทพ รับพนักงานต้อนรับ รายละเอียดงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ · ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ลูกค้าและผู้ที่มาติดต่อในสำนักงานของธนาคาร · แนะนำและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ ของธนาคาร คุณสมบัติ · การศึกษาระดับปริญญาตรี · อายุ 21 25 ปี · ส่วนสูง 165 เซ็นติเมตรขึ้นไป (ผู้หญิง) และ 175 เซ็นติเมตรขึ้นไป (ผู้ชาย)... Read considerably more  See considerably more..

บทความที่ได้รับความนิยม