Thursday, April 19, 2012

บริษัท เรียล เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครหลายอัตรา !!

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หลายอัตรา !! ลักษณะงาน เป็นงานโฆษณา และกระจายสื่อตามช่องทางต่างๆ เช่น BlackBerry Messenger , Facebook , MSN , Twitter สามารถเลือกวันและเวลาในการทำงานได้ เป็นงานถูกกฎหมายและจ่ายเงินจริง ล้าน % คุณสมบัติของผู้สมัคร - อายุ 18 ปี ขึ้นไป - มีความรับผิดชอบ - มีบัตรประจำตัวประชาชน -... Read considerably more  See considerably more..

บทความที่ได้รับความนิยม