Thursday, April 5, 2012

หางานธนาคารกรุงเทพ งานธนาคาร 2555 เจ้าหน้าที่อำนวยบริการประจำสาขา (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)

หางานธนาคารกรุงเทพ งานธนาคาร 2555 เจ้าหน้าที่อำนวยบริการประจำสาขา (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) รายละเอียดงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ ·       ให้บริการจัดทำรายการทางการเงินให้กับลูกค้า เช่น รับฝาก-ถอนเงิน โอนเงิน  การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ   การขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค ·       เป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกค้าในการวางแผนทางการเงิน   โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลประโยชน์ผ่านการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร เช่น เงินฝากประจำ ประกันชีวิต ประกันภัย บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล ·       ให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียม เช่น บัตรเครดิต สาธารณูปโภค เบี้ยประกันชีวิต... Read far more  See far more..

บทความที่ได้รับความนิยม