Thursday, April 26, 2012

หางานทำธนาคารออมสิน

การรับสมัคร: ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยการสมัครผ่านระบบ Super E-Recruitment program ของธนาคารได้  2  ช่องทาง  คือ - www.gsb.or.th - www.jobtopgun.com กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่านที่ลงทะเบียนไว้ในระบบให้ถูกต้อง ธนาคารจะติดต่อแจ้งเรื่องการเข้ารับการทดสอบและการแจ้งผลต่างๆ ผ่าน E-mail ของท่านผ่านระบบ Super E-Recruitment program ของธนาคารเท่านั้น สอบถามขั้นตอนการกรอกใบสมัคร ได้ที่โทร.             081-989-9779       หรือ E-mail : gsb@topgunthailand.com วิธีการคัดเลือก: ธนาคารสงวนสิทธิ์คัดเลือกใบสมัครที่ผ่านเข้าระบบ Super E-Recruitment program... Read significantly more  See significantly more..

บทความที่ได้รับความนิยม